„Dan otvorenih vrata“ povodom konkursa za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija iz Nikšića je održan danas, od 11 do 12h, u sali jedan Skupštine opštine Nikšić. Na događaju je učestvovalo pet članova Komisije za raspodjelu sredstava i preko 20 predstavnika NVO, kako bi razgovarali o javnom konkursu koji je otvoren do 1. maja.

„Sve će biti transparentno, u skladu sa „Odlukom o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama“, preporukama i dosadašnjom dobrom praksom“, rekla je Slobodanka Roganović, rukovodilac Službe predsjednika Opštine.
Roganović je govorila o detaljima konkursa, naglašavajući da iako su prioritetne oblasti za ovu godinu kultura i poljoprivreda i ruralni razvoj, to ne znači da projekti iz drugih oblasti neće biti razmatrani. Takođe je kazala da će biti dodjeljivana sredstva koja pokrivaju 60% do 80% ukupnog budžeta projekta, a da se za jedan projekat ne može biti dobiti više 10.000 eura.
Sekretar Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, Milan Korać je rekao da je konkurs po prvi put otvoren samo za NVO iz Nikšića i da druga udruženja i organizacije nemaju pravo učešća. On je istakao da ko god želi da se prijavi mora da konsultuje pomenutu Odluku, koja sadrži pozitivne, negativne i eliminatorne kriterijume.
„Jako je važno da predata dokumentacija bude kompletna, jer predlozi projekata sa nekompletnom pratećom dokumentacijom neće biti razmatrani“, kazao je Korać.
Predstavnici NVO iz Nikšića su najviše nedoumica imali oko prioritetnih oblasti, ali je gospođa Roganović razjasnila da će projekti na temu kulture i ruralnog razvoja imati blagu prednost u odnosu na ostale i da će narednih godina biti određeni drugi prioriteti koji su definisani u Odluci. Roganović je naglasila da je ove godine za projekte izdvojeno 50.000 eura, jer prošle godine nije bilo raspodjele sredstava, tako da je za očekivati da sledeće godine taj fond bude manji.
Komisija će nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava organizovati još jedan ovakav događaj, kako bi učesnici na konkursu mogli da postavljaju pitanja i razgovaraju o rezultatima konkursa.

11146278_1040927582604022_7705505769684589393_n

 

 

 

 

 

11150311_1040926449270802_4028471591143418151_n

 

 

 

 

 

 

603810_1040928625937251_4065456198191157113_n