cedis

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović i predstavnici Instituta “Mihajlo Pupin”- Automatika iz Beograda, sastali su se u petak, kako bi definisali dalje korake u pravcu realizacije ugovorenih obaveza za konsultantske usluge za implementaciju projekta SCADA, saopšteno je iz CEDIS-a.

Kako su saopštili, ugovor za pružanje konsultantskih usluga sa „IMP – Automatika“ potpisan je u oktobru 2018. i do sada je u potpunosti realizovana prva faza ugovora, odnosno analiza postojećeg stanja i resursa sa izradom koncepcije sistema i investicionog ulaganja.
“Konkretni koraci sa „IMP – Automatika“ dogovoreni su u dijelu organizacije i vođenja tenderskog postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za implementaciju SCADA sistema, imajući u vidu da postupak objavljen krajem 2019. nije uspješno okončan”, navode u saopštenju.
Iz ove kompanije ističu da Crnogorski elektrodistributivni sistem planira implementaciju dva značajna projekta, koji podrazumijevaju primjenu najsavremenijih rješenja iz oblasti daljinskog upravljanja mrežom.
“Riječ je o implementaciji SCADA sistema za daljinsko upravljanje 35 kV i 10 kV mrežom i softvera za analizu i praćenje prekida u distributivnom sistemu (ISSCEDIS). SCADA sistem podrazumijeva daljinski nadzor i upravljanje elementima distributivnog sistema, što znači da će se na jednom mjestu u realnom vremenu objedinjavati sve informacije iz sistema, uz mogućnost daljinskog uključivanja/isključivanja bilo kojeg elementa sistema na području Crne Gore. Primjena ove tehologije će u značajnoj mjeri doprinijeti smanjenju beznaponskih pauza u slučaju poremećaja na mreži, kao i povećanju kvaliteta napajanja električnom energijom i značajno boljoj interakciji sa korisnicima”, zaključuju u saopštenju.