boksiti

Zakon o izmirenju obaveza prema bivšim radnicima iz sektora rudarske i metalske industrije daće osnovu za izmirenje obaveza prema bivšim radnicima društava Kombinat aluminijuma Podgorica, Prerada Podgorica, Kovačnica Podgorica, Rudnici boksita Nikšić, Metalac Nikšić, Fabrika elektroda Piva Plužine.

Nakon niza sastanaka sa predstavnicima bivših radnika, ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović inicirao je formiranje Radne grupe za izradu predloga Zakona o izmirenju obaveza prema bivšim radnicima iz rudarske i metalske industrije koju čine predstavnici Ministarstva ekonomskog razvoja i predstavnici Ministarstva finansija i sodijalnog staranja.
Zakonom će biti precizirani kriterijumi, rokovi i dinamika isplate otpremnina ovim bivšim radnicima. Osnovni cilj koji će se postići ovim zakonskim rješenjem jeste da se obezbijedi jednakost svih grupa bivših radnika, na način što će otpremnine dobiti svi radnici iz sektora rudarske i metalske industrije.
Ovi radnici su godinama bili eksploatisani i izigrani od strane prethodne Vlade koja ih je diskriminisala i grubo kršila prava koja im garantuje Ustav, dok su više puta najavljivali rješavanje njihovog problema.
„Kako smo ovu godinu proglasili godinom socijalne pravde, ispravljanje nepravdi činjenih tri decenije ka ovim i drugim radnicima pokazuje spremnost ove Vlade da ispuni obećanje koje je dala pa će pravda napokon biti zadovoljena za više od 650 bivših radnika koji su zbog pokretanja stečajnog postupka bili primorani da napuste svoja radna mjesta. Ovi radnici i njihove porodice koje je prethodna vlast dovela na rub egzistencije na ovaj način će biti u situaciji da nakon mnogo godina poboljšaju svoj socijalni i ekonomski položaj”, kazao je ovim povodom ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović.
Vlada će i u narednom periodu nastaviti da ispunjava svoja obećanja i da se bori za dostojanstvo i prava svakog radnika, za socijalnu jednakost i za status radnika kao partnera u društvenoj proizvodnji.