Naučna tribina predavača dr Dragana Perovića pod nazivom “Komparativna genetika i genomika kao osnova za oplemenjivanje žitarica na biotički i abiotički stres”, u organizaciji Univerziteta Crne Gore i Odbora za poljoprivredu i šumarstvo CANU, održaće se u petak, 25. juna u Plavoj Sali Rektorata UCG, sa početkom u 10h.

Poljoprivreda se u današnje vrijeme suočava sa sve brojnijim izazovima, i u iznalaženju najboljih odgovora na te izazove ona se neminovno oslanja na primjenu najnovijih naučnih spoznaja i dostignuća. Posebno je brz prodor u primjeni naučnih dostignuća iz oblasti genetičkih istraživanja i molekularne biologije u odgajivačkoj praksi brojnih poljoprivrednih kultura.
Tako je, na primjer, stvaranje sorata pšenice i ječma otpornih na biotske i abiotske faktore jedan od glavnih izazova u održivoj proizvodnji ovih kultura danas. Korišćenje otpornih sorata je najefikasnija strategija ne samo u održivoj proizvodnji žitarica i kontroli biljnih bolesti nego u u pogledu očuvanja okoline.
Ogroman napredak u tehnikama sekvenciranja genoma poljoprivrednih kultura otvorio je novi prostor za afirmaciju novih oblasti genetike, kao što je genomika, koja je usmjerena na mapiranje, strukturu i funkciju genoma i jedna je od napropulzivnijih oblasti molekularne genetike.
Predavač, dr Dragan Perović iz Nikšića, već duži niz godina uspješno se bavi genetičkim istraživanjima u Njemačkoj (Julius Kühn-Institut, Federal Research Centre for Cultivated Plants, Institute for Resistance Research and Stress Tolerance, Quedlinburg, Germany). Njegova biografija, u cjelosti, dostupna je u prilogu.