Mladi nikšićki pjesnici iz Književnog kluba “Poenta poetika“ iz Nikšića, predstavili su se na Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja.

“Nikšićka književna scena danas u vrijeme kada se o poeziji, pa ni o književnosti u cjelosti, ne govori, niti poezija može privući značajniji broj čitalaca, djeluje formirano i cjelovito. Nakon prethodnih decenija u kojima su najznačajniji autori gradili sliku o dobrom duhu Nikšića i književnoj sceni“, kazao je predsjednik KK “Poenta poetika” mr Goran Radojičić.

Međutim kako on dalje objašnjava u Nikšiću se pojavljuje mlada generacija autora okupljena oko Književnog kluba “Poenta poetika” koja mijenja perspektivu i doživljaj pozicije poezije u kulturnom životu grada.

“Mladi pjesnici imaju priliku da, osim u crnogorskim časopisima, budu objavljeni i u zborniku ‘Mozaik’, čiji je drugi broj u pripremi, a objavljuje se uz pomoć Ministarstva kulture Crne Gore, Opštine Nikšić i JU “Zahumlje”. Draž radu “Poente poetike”, a tako i zborniku ‘Mozaik’ daje saradnja mladih, neafirmisanih sa već ostvarenim starijim autorima koji svoje iskustvo prenose na mlađe kolege“, rekao je Radojičić.

Ono što treba napomenuti jeste da radovi nijesu istog senzibiliteta, tematike, pa ni kvaliteta, ali daju jasnu sliku o onome što je Klub postigao do danas. Među mlađim pjesnicima preovlađuju ljubavni motivi, sa elementima socijalne poezije.

“Najočitiji su uticaji postmodernističkih autora i poetike. Od rime do slobodnog stiha, od metrički usklađenih do eliptičnih stihova koji nagovještavaju izvjesne promjene u odnosu prema svijetu, ali i prema umjetnosti, svi poetski i prozni tekstovi daju pečat ovom vremenu, nikšićkom dobrom duhu i onom tradicionalnom nikšićkom odnosu prema poeziji koji su gradili majstori poput Vita Nikolića, Dragana Radulovića, Vukmana Otaševića i Duga Krivokapića“, saopštio je Goran.

Na Međunarodnom podgoričkomm sajmu predstavili su se predsjednik kluba Goran Radojičić i pjesnici Sonja Milatović, Lazar Ščekić, Marko Vilotijević, Đurko Gutović, Sava Radulović i Sara Drinčić.