Klinički centar Crne Gore KCCG potpisao je ugovor sa Farmalabom d.o.o. Podgorica za nabavku transportnih medijuma za PCR dijagnostiku, vrijednih 8.902,43 eura sa uračunatim PDV-om.

U postupku javne nabavke, bez prethodnog objavljivanja poziva za javno nadmetanje, ponudu je, pored Farmalaba, dostavio i Inter Pharm d.o.o. Podgorica.

Obije ponude su bile ispravne, ali je ona Farbalaba bila povoljnija.

Dobavljač je obavezan da isporuči ugovorenu robu u roku od 13 dana od dana zaključivanja ugovora.

Izvor: Pobjeda