JU Srednja Ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić raspisala je 25.01.2023. gpdone konkurs za više radnih mjesta

Nastavnik/ca restoraterstva
1 izvršilac, radno vrijeme puno (18 časova nedeljno), bez obzira na radno iskustvo, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2023. godine. Uslovi: – VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) iz oblasti restoraterstva, – položen stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, – dozvola za rad ( licenca ), – crnogorsko državljanstvo, – opšta zdravstvena sposobnost. – dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak.
2. Nastavnik/ca praktične nastave iz oblasti gastronomije
1 izvršilac, radno vrijeme nepuno (10 časova nedeljno), bez obzira na radno iskustvo, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2023. godine. Uslovi: – VII odnosno VI nivo nacionalnog okvira kvalifikacija (300, 240 ili 180 kredita CSPK-a) iz oblasti gastronomije ili majstorski ispit, – položen stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, – dozvola za rad ( licenca ), – crnogorsko državljanstvo, – opšta zdravstvena sposobnost. – dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak. Probni rad od 3 mjeseca. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati/kinje mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda.
3. Nastavnik/ca restoranskog poslovanja
1 izvršilac, radno vrijeme nepuno (5 časova nedeljno), bez obzira na radno iskustvo, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2023. godine. Uslovi: – VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) iz oblasti restoraterstva, – položen stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, – dozvola za rad ( licenca ), – crnogorsko državljanstvo, – opšta zdravstvena sposobnost. – dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak. Probni rad od 3 mjeseca. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati/kinje mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda.
4. Nastavnik/ca restoraterstva
1 izvršilac, radno vrijeme puno (18 časova nedeljno), bez obzira na radno iskustvo, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2023. godine. Uslovi: – VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) iz oblasti restoraterstva, – položen stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, – dozvola za rad ( licenca ), – crnogorsko državljanstvo, – opšta zdravstvena sposobnost. – dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak.
5. Nastavnik/ca biologije
1 izvršilac, radno vrijeme nepuno (8 časova nedeljno), bez obzira na radno iskustvo, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2023. godine. Uslovi: – VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) odgovarujućeg profila, – položen stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, – dozvola za rad ( licenca ), – crnogorsko državljanstvo, – opšta zdravstvena sposobnost. – dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak. Probni rad od 3 mjeseca. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati/kinje mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda.

6. Organizator/ka praktičnog obrazovanja
1 izvršilac, radno vrijeme puno, na određeno vrijeme,do povratka zaposlenog sa bolovanja, a najduže do 31.08.2023. godine. Kandidat/kinja za organizatora/ku praktičnog obrazovanja mora da: – ispunjava uslove za nastavnika, odnosno nastavnika praktičnog obrazovanja, VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 odnosno 300 kredita CSPK-a); -ima položen stručni ispit za rad u obrazovno-vaspitnim ustanovama; – ima licencu za rad u obrazovno- vaspitnim ustanovama; – crnogorsko državljanstvo – da ima opštu zdravstvenu sposobnost; -dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati/kinje mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda.

7. Nastavnik/ca kuvarstva
1 izvršilac, radno vrijeme nepuno (14 časova nedeljno), bez obzira na radno iskustvo, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2023. godine. Uslovi: – VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) iz oblasti gastronomije, – položen stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, – dozvola za rad ( licenca ), – crnogorsko državljanstvo, – opšta zdravstvena sposobnost. – dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak. Probni rad od 3 mjeseca. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati/kinje mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda.
8. Nastavnik/ca pravne grupe predmeta
1 izvršilac, radno vrijeme nepuno (12 časova nedeljno), bez obzira na radno iskustvo, na određeno vrijeme, a najduže do 31.08.2023. godine. Uslovi: – VII nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, podnivo jedan odnosno podnivo dva (240 ili 300 kredita CSPK-a) iz oblasti prava, – položen stručni ispit za rad u obrazovno – vaspitnim ustanovama, – dozvola za rad ( licenca ), – crnogorsko državljanstvo, – opšta zdravstvena sposobnost. – dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak. Probni rad od 3 mjeseca. Dokaze o ispunjenosti uslova, kandidati/kinje mogu dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije, s tim da se kao dokaz o državljanstvu može dostaviti biometrijska lična karta ili uvjerenje o državljanstvu, kao dokaz za opštu zdravstvenu sposobnost uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove, a kao dokaz da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak uvjerenje nadležnog suda.

Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju na adresu JU Srednja ekonomsko – ugostiteljska škola Nikšić, ul. Vuka Karadžića br.83 u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Kontakt telefon
040/235-640 why