JU OŠ „Milija Nikčević“, a povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, pripremila je izložbu specijalnih nastavnih i didaktičkih sredstava koja olakšavaju proces školovanja djece sa smetnjama u razvoju.

Sredstva su izradili učenici i nastavnici škole koristeći raznovrsni materijal, pri čemu su na zanimljiv i kreativan način omogućili djeci sa invaliditetom lakše i brže usvajanje nastavnog sadržaja. U pitanju su vizuelna, taktilna i logička pomagala, pa naši mališani kojima je pomoć potrebna mogu sticati znanja i istovremeno razvijati sva čula.