Integrisano odjeljenje OŠ „Olga Golović“ obilježilo je Međunarodni dan osoba sa invaliditetom zanimljivim crtežima kojima su prikazali da djeca sa smetnjama u razvoju imaju pravo da budu srećna, da uživaju u školovanju, a da je na nama da im pružimo nesebičnu pomoć i podršku.