protivpožarna oprema

U sklopu projekta „Budimo pripremljeni“, OŠ „Dušan Bojović“ dobila je 10 protivpožarnih aparata i jedno ćebe za zaštitu od požara.

Podsjetimo, projekat ima za cilj unapređivanje kapaciteta institucija i službi iz Crne Gore i Srbije koje se bave zaštitom i spašavanjem za prevenciju požara i poplava i ublažavanje njihovih posljedica, kao i informisanje stanovništva prekogranične oblasti o smanjenju rizika od nepogoda.