Josemiti je nacionalni park u SAD-u osnovan 1890. godine, površine 308 hiljada ha. 1984. godine je proglašen mjestom Svjetske baštine.

Park je poznat po granitnim liticama, vodopadima, bistrim potocima, sekvojama, jezerima, planinama. Jedan je od najposjećenijih parkova u SAD-u sa oko 4 miliona posjetilaca godišnje.

Za turiste je najatraktivnija Josemitska dolina u jugozapadnom dijelu Parka, duga 11 km i oivičena strmim granitnim grebenima, koji se uzdižu i do 1.200 m iznad doline. Potoci koji se slivaju sa litica u dolinu formiraju neki od najvećih svjetskih vodopada, kao što je Josemitski vodopad, visok 739 m, najviši u Sjevernoj Americi.

Mariposa šuma južno od Josemitske doline ima oko 500 drveća sekvoje, među kojima najstarije stablo ima više od 2.700 godina i visinu 64 m.

Životinjski svijet broji oko 80 vrsta sisara i 240 vrsta ptica.