tehnopolis

IPC Tehnopolis je rapisao javni poziv za buduće preduzetnike. Javni poziv je otvoren za zainteresovane, buduće preduzetnike od 18 do 35 godina. U cilju prepoznavanja preduzetničkog potencijala, izraženih osobina i kapaciteta za razvoj inovativnih, preduzetničkih ideja poziv je raspisan za prijavu na testiranje preduzetničkog potencijala u okviru projekta Crown of entrepreneurial ideas for success – CROWN.

Na osnovu prvih 100 pristiglih prijava biće kreirana lista kandidata koji će biti pozvani u proces selekcije. Sve kandidatkinje i kandidati koji uspješno prođu proces selekcije će imati priliku da učestvuju u sljedećim projektnim aktivnostima, kao što su brojne edukacije, mentorski program u cilju razvoja svoje preduzetniče ideje kao i intenzivnu marketing i crowdfunding kampanju.
Za 3 najbolje biznis ideje, u cilju pripreme i realizacije crowdfunding kampanja obezbijeđena je podrška u pripremi i promociji navedenih kampanja u vrijednosti od 17.500,00 EUR po kampanji!
Testiranje, koje je osmišljeno u saradnji s timom stručnjaka iz Mense, će se organizovati u dvije faze. U periodu od 10.11. do 20.11.2020. godine odabrani kandidati će riješiti online test ličnih preferencija te kognitivne snalažljivosti i kreativnosti, a u subotu 05.12.2020. i u nedjelju 06.12.2020. godine, u prostorijama IPC Tehnopolis, biće organizovano testiranje ličnih i kognitivnih sposobnosti. Testiranja će se sprovoditi u saradnji s iskusnim psiholozima, a rezultati će pomoći kandidatima da upoznaju sebe i svoje potencijale kako bi sopstveni razvoj usmjerili ka uspjehu.
Javni poziv je otvoren od 26.10. do 08.11.2020. godine.
Prijava za poziv je dostupna na sljedećem linku: CROWN
Projekat CROWN kofinansiran je kroz ERDF i IPA II sredstva Evropske Unije. Vodeći partner na projektu je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o. za podsticanje privrednog razvoja, savjetovanje i zastupanje, Sisak, Hrvatska, dok su projektni partneri: IPC Tehnopolis, Zaklada za inovacijski i tehnološki razvitak (INTERA), Mostar, Bosna i Hercegovina; Hrvatska Mensa, Zagreb, Hrvatska.