U periodu od 30. 11. do 7. 12. 2015. godine, na glavnim gradskim trgovima u Nikšiću, Podgorici i Pljevljima biće organizovana akcija – javni čas pod nazivom „Saradnja i intervencija – stop nasilju u porodici“, u okviru međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

Kako je saopšteno iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava javni čas se organizuje sa ciljem da se promoviše međusektorska saradnja, povežu institucije radi uspješnije intervencije protiv nasilja u porodici.

„Organizovanjem javnog časa postiže se više pozitivnih efekata u isto vrijeme: uvođenje inovativnog vida komunikacije sa javnošću u prevenciji i sprečavanju problema, razmjena znanja i dobre prakse u oblasti intervencije, promovisanje međuinstitucionalne saradnje, podizanje budnosti lokalnih javnosti o problemu nasilja“, kaže se u saopštenju.

Iz resornog ministarstva navode da ovom akcijom, koju organizuju SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Nikšić, Centar za ženska prava, Sigurna ženska kuća i O.C. „Bona Fide“ – Pljevlja u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava, obilježava se „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama”, globalna svjetska kampanja koju podržava oko 2000 organizacija u preko 100 država svijeta.

Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.