Crnogorska policija

U Nikšiću se u protekla tri dogodilo pet saobraćajnih nezgoda.

Podnešeno je 11 prekršajnih prijava za alkohol, a ukupno 14 prekršajnih prijava. Izdata su tri prekršajna naloga za alkohol, a ukupno 126 prekršajnih naloga.

zbog alkohola slobode su lišena tri lica.