JU “Muzeji i galerije” Nikšić, u okviru Programa podrške razvoju kulture u Nikšiću organizuje izložbu slika akademske slikarke Milene Krivokapić u utorak 23. maja u galeriji “Nikola I” u 20h. Izložbu će otvoriti istoričarka umjetnosti Kristina Radović.

Milena Krivokapić, rođena je 1992. godine u Nikšiću. Diplomirala je i završila specijalističke studije na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju, smjer slikarstvo, u klasi prof. mr Dragana Karadžića. Usavršavala se u zemlji i inostranstvu ( 2012. – Projekat mobilnosti studenata između FLU-Cetinje i Akademije lijepih umjetnosti iz Firence, tokom jednog semestra ). Bila je učesnik mnogih kolektivnih izložbi, a u aprilu je imala i prvu samostalnu izložbu slika u galeriji hotela “Queen of Montenegro”, Bečići, Crna Gora. Trenutno radi kao predmetni nastavnik u JU OŠ “Ratko Žarić”, Nikšić. Bavi se flamenkom (forma plesa).