Igubljena lična karta na ime Miloš Backović, pronalazač se može javiti na broj telefona 068/808-800.