Dosadašnji vršilac dužnosti izvršnog direktora Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES), Ivan Asanović, imenovan je danas za izvršnog direktora.

Asanovića je na tu pozciju imenovao Odbor direktora, na sjednici kojom je predsjedavao Aleksandar Mijušković, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom CGES-a.
„Značajno poslovno iskustvo, kao i kontinuirani profesionalni razvoj Asanovića, opredijelili su članove Odbora direktora da jednoglasno donesu odluku o njegovom izboru na ovu funkciju“, navodi se u saopštenju CGES-a.
Imenovanje izvršnog direktora vrši se na period od četiri godine.