Tatjana Novovic

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore organizovalo je fokus-grupni intervju sa osobama sa invaliditetom sa područja opštine Nikšić.

Na Filozofskom fakultetu, 17. novembra, održan je intervju sa mladim osobama sa indvaliditetom iz Nikšića. Intervju je realizovan u okviru istraživanja „Procjena uticaja novog korona virusa na troškove života osoba sa invaliditetom“.
Širim istraživačkim projektom predviđeno je intervjuisanje osoba sa invaliditetom iz različitih sredina u tri crnogorske regije: sjeverne, južne i centralne. Moderator intervjua, realizovanog sa nikšićkom fokus-grupom u svečanoj sali Filozofskog fakulteta, bila je Nada Bošković, pedagog u UMHCG.
Dekanka Fakulteta, prof. dr Tatjana Novović takođe se obratila učesnicima i pozdravila ih na početku dvosatnog razgovora.