Pokrenuta akcija "Šampioni solidarnosti“

“Od početka primjene Odluke o određivanju novčane naknade za novorođeno dijete na području opštine Nikšić, od 1. januara 2021. godine do danas, naši sugrađani podnijeli su ukupno 41 zahtjev za isplatu novčane nadoknade za novorođenčad, dok su tri zahtjeva odbijena jer nijesu podnešena u skladu sa utvrđenim kriterijumima. Za protekla dva mjeseca isplaćeno je 20 nadoknada dok će preostali zahtjevi biti realizovani do kraja ove nedjelje, a za sedam podnosilaca zahtjeva za nadoknadu neophodno je dopuniti potrebnu dokumentaciju”, saopšteno je iz Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje.

Podsjećaju da je početkom godine donešena Odluka o određivanju novčane naknade za novorođeno dijete na području opštine Nikšić. Kako kažu, pomenuta podrška ima za cilj unapređenje opšteg kvaliteta života porodica kojima je neophodna dodatna podrška radi zadovoljenja osnovnih potreba za novorođeno dijete, kao i da podstakne rast stope nataliteta i da stimuliše mlade ljude za ulazak u brak.
“Ovo je samo jedna od mjera koje je Opština Nikšić uspostavila i uspostavljaće kako bi se poboljšala pronatalitetna politika i kako bi se ostvario željeni cilj da imamo stalni trend povećanja rasta rađanja djece. Za ovu namjenu opredijeljena su sredstva u Budžetu opštine Nikšić za 2021. godinu u izosu od 70.000,00 eura jer se prema podacima Monstata u Nikšiću na godišnjem nivou rodi prosječno oko 700 djece”, piše u saopštenju.
Postupak za ostvarivanje prava za novčanu naknadu za novorođeno dijete na području opštine Nikšić vodi organ lokalne uprave nadležan za poslove socijalne i dječje zaštite, a naknada je jednokratna i iznosi 100,00 eura.