Izgradnja i održivo finansiranje infrastrukturnih projekata jedan je od prioriteta Vlade Crne Gore, poruka je sa sastanka ministra finansija, mr Aleksandra Damjanović sa Šarlotom Ruhe, direktoricom Evropske banke za obnovu i razvoj za Centralnu i Jugoistočnu Evropu, Mateom Kolanđelijem, regionalnim direktorom EBRD-a za Zapadni Balkan i Remonom Zakariom, šefom kancelarije EBRD-a u Crnoj Gori.

Tokom sastanka najviše je razgovarano o dosadašnjim zajedničkim aktivnostima, kao i mogućnostima za pokretanje novih inicijativa i projekata.

Poseban fokus bio je na potencijalnim projektima u infrastrukturi, naročito saobraćaju i energetici, odnosno njihovom finansijskom aspektu.

Govoreći o finansiranju krucijalnih projekata, ministar je kazao da kompletiranje autoputa Bar-Boljare, u aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, dodatno dobija na važnosti. On je ocijeniio da bi prostor od Budimpešte, prema Beogradu ka Baru, mogao da preraste u značajan infrastrukturno-energetski koridor, uslovno nazvan ,,Tri B” (Bar – Beograd – Budipmešta), budući da je evidentno interesovanje država za ovakvu inicijativu.

Ministar je istakao da je posebno važan i projekat rekonstrukcije željezničke pruge Bar – Beograd, o čijem značaju se, informisao je ministar, govorilo i u nedavnoj posjeti delegacije Vlade Beograde. Damjanović je ukazao da je za to potvrđena namjera Vlade Srbije, da učešćem u rekonstrukciji pruge koja nije obnavljana 50 godina, doprinese boljoj valorizaciji visokog strateškog i razvojnog interesa koji ova putna mreža ima za obje zemlje, a koji istovremeno pruža dodatne mogućnosti i za bolju valorizaciju potencijala Luke Bar.

Ruhe dijeli ministrovo uvjerenje po pitanju prioriteta projekata od javnog interesa, dajući pozitivnu ocjenu opredjeljenju Ministarstva finansija i Vlade Crne Gore da se u obezbjeđivanju sredstava za ovako bitne projekte oslanja na kredibilne i javne međunarodne institucije, za koje ocjenjuje da pružaju najviše garancije i sigurnosti.

Ruhe je izrazila punu spremnost EBRD-a da podrži Crnu Goru u sprovođenju projekata koje Vlada ima u prioritetnoj agendi razvoja.

Sagovornici su se osvrnuli i na interesovanje koje postoji kada je u pitanju dodjela koncesija za Aerodrome Crne Gore, uz ocjenu da je potrebno ubrzati aktivnosti u pravcu donošenja odluke bez prejudiciranja kakva će biti.

Partnerstvo Vlade Crne Gore i EBRD-a karakterišu brojni uspješno realizovani projekti i teme od zajedničkog interesa, te je zaključeno da je buduće projekte korisno sagledavati i kroz novu geopolitičku prizmu i aktuelne teškoće sa kojima se posljedično suočavaju snažne svjetske ekonomije pa i crnogorska ekonomija u razvoju.