Naši sugrađani gotovo jednoglasno podržavaju odluku Ministarstva prosvjete da se u škole uvedu uniforme, jer smatraju da će se, na taj način, smanjiti ekonomska razlika među učenicima, koja je trenutno vidljiva.

„Mislim da bi to trebalo u svim školama da bude praksa. Makar u osnovnim školama treba da vlada duh jednakosti. Glupost je ne uvesti uniformu, jer nema argumenata protiv nje, a državu to ne košta puno“, kazao je za portal Mladi Nikšića Maksim (70).

Neki naši sugrađani smatraju da će se uvođenjem uniformi potencirati učenje i da socioekonomske razlike neće uticati na prosperitet mladih učenika.

„Uvođenjem uniforme u školama, djeca će biti jednaka i ravnopravna, i tako će se znati da su oni u školama da uče i da nema razdvajanja“, kazala je Mira (52).

Željko (38) smatra da su se uniforme trebale davno uvesti, ne bi li se djeca od malena učila ravnopravnosti i poštovanju.

„Ali gledao sam sinoć na televiziji uniformu, mislim da su se mogli malo bolje potruditi oko njenog odabira“, naglasio je on.

“Uvođenjem uniformi”, kazala je Jelena (25), “djeca će biti jednaka i biće u stvari ono što jesu, djeca”.

“U potpunosti se slažem sa uvođenjem uniformi u školama, i ja sam u školi nosila uniformu, kao i cijela moja generacija. Nije nam smetalo da je nosimo. Makar će da vlada jednakost među djecom“, podijelila je sa našim portalom Snežana (46).

Roditelji koje smo sreli nikšićkim ulicama se naročito zalažu za uniforme.

Kako kaže Jelena (29), „kao majka djevojčice koja ide u školu, u potpunosti podržavam uniforme. Jedva čekam da se i u školi u koju ide moje dijete to uvede, jer će to biti dobro za djecu“.

Međutim, ne podržavaju svi Nikšićani uniforme.

„Ne podržavam uvođenje uniformi, jer je to ograničavanje slobode“, kazao je portalu naš sugrađanin.