Prilikom radne posjete Nikšiću, ministar zdravlja Kenan Hrapović ocijenio je kvalitet zdravstvene zaštite na teritoriji opštine kao zadovoljavajući, ali da ipak nije na nivou koji treba da imaju građani.

Na osnovu toga, on je najavio rad na boljem angažovanju svih zaposlenih u zdravstvenom sistemu kako bi taj kvalitet podigli na još veći nivo. Hrapović je kazao da su tokom današnje posjete definisali odgovarajuće probleme, a to su, prije svega, opremljenost Opšte bolnice Nikšić medicinskim sredstvima i medicinskom opremom i problem nedostatka kadra, odnosno edukacije i doedukacije postojećeg kadra.

“U narednom periodu obaveza Ministarstva zdravlja i Fonda zdravstva, odnosno države Crne Gore je da obezbijedimo nedostajuću opremu koja je potrebna, prije svega, u operacionim salama Opšte bolnice Nikšić, kako bi postojeći doktori pružali usluge operativnih zahvata, prije svega hirurških grana, građanima Nikšića, Plužina i Šavnika, kako oni ne bi više bili izloženi maltretiranju i dugim procedurama ka Kliničkom centru Crne Gore”, istakao je on dodajući da je dogovorena saradnja sa Kliničkim centrom za sve one operativne procedure, odnosno hirurške grane gdje treba pomoć doktora Kliničkog centra koja se ogleda u njihovom dolasku, kako bi zajedno sa doktorima Opšte bolnice Nikšić pružali kvalitetnu uslugu u narednom periodu.

Tu, kako kaže, podrazumijeva ortopedske, hirurške grane u smislu pružanja kvalitetnih operativnih procedura laparoskopskim metodama, očnu problematiku i dijagnostike za ORL procedure.Ministarstvo zdravlja je, prema riječima Hrapovića, prepoznalo problem čestih kvarova postojećeg skenera u Opštoj bolnici Nikšić i skupih procedura njegove opravke.“U saradnji sa Vladom Crne Gore, Ministarstvo je obezbijedilo sredstva da građani opština Nikšić, Šavnik i Plužine dobiju novi moderni skener.

Tako ćemo u ovoj godini raspisati tender i nadam se da ćemo u kratkoj proceduri obezbijediti novi skener koji građani Nikšića zaslužuju”, optimističan je on.I sastanak sa predsjednikom opštine Veselinom Grbovićem rezultirao je određenim odlukama, pa je u vezi sa tim Hrapović najavio da će se brzo početi sa izgradnjom dvije zgrade u opštini Nikšić sa po 35 stanova za zaposlene u zdravstvenom sistemu.“Mjesto gdje će se graditi je Rudo Polje.
Oglas za najpovoljnijeg ponuđača je u toku i veoma brzo će se krenuti ka realizaciji te dvije, za nas veoma značajne zgrade za zaposlene u zdravstvenom sistemu”, dodao je on. Ojačanje primarnog nivoa zdravstvene zaštite je prioritet

Ministarstva zdravlja i Fonda za zdravstveno osiguranje, pa je Sead Čirgić, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore kazao da su se u tom smislu i vodili današnji razgovori.“Država je prošle godine rebalansom budžeta izmirivala sve neizmirene obaveze koje su imale zdravstvene ustanove sa ovog područja.

To je istovremeno obaveza i za zdravstvene ustanove iz Nikšića i za Fond da uspostavimo bolji sistem kontrole, da vodimo računa o finansijskim sredstvima jer ove godine imamo značajno veći budžet nego što je smo imali prošle godine. Očekujemo nove aktivnosti Doma zdravlja Nikšić kako bi se uspostavio bolji sistem kontrole koji podrazumijeva propisivanje i izdavanje ljekova i predlaganje bolovanja”, objasnio je on.Direktor Doma zdravlja Nikšić Veselin Bulatović najavio je rekonstrukciju i zamjenu stolarije u Domu zdravlja Nikšić, ali i izgradnju tri lifta za invalidna lica.

“Mi smo jutos imali sastanak sa Fidijom, izvođačima radova za posao koji se planira u našoj ustanovi tokom narednih mjeseci, a to je Program energetske efikasnosti i Program pristupa invalidnim licima ovoj ustanovi koji podrazumijeva izgradnju tri lifta, tako da je to jedan vrlo ozbiljan projekat. ve da kvalkitet zdravstvene usluge za osiguranike bude na što većem nivou”, zaključio je on.