Umjesto mirno provedene večeri i lijepo isplaniranog novog jutra za boravak na čistom vazduhu u prirodi sa porodicom povodom međunarodnog praznika rada, u Nikšiću na više lokacija su sinoć evidentno zabilježeni ekološki zločini spaljivanja ogromne količine automobilskih otpadnih guma.

O ovoj lošoj “tradiciji” govori mladi biolog Miloš Džiknić, jedan od predstavnika Crne Gore na projektu “Regionalna ekološka povelja mladih” koju sprovode nevladine organizacije Evropski pokret u Srbiji, Centar za ekologiju i energiju, Democracy for Development, i Alfa Centar Nikšić.
On kaže da Međunarodni praznik rada se širom svijeta obilježava 1. maja. u znak sjećanja na dostignuća radničkog pokreta, odnosno žrtve koje su pripadnici radničkog pokreta podnijeli boreći se za veća prava i dostojanstven rad.

Miloš Džiknić
„U državama Zapadnog Balkana imamo jednu specifičnu sliku o načinu proslavljanja. Ogromne količine upotrebljenih automobilskih guma se spaljuje na malim divljim deponijama i u vazduhu se oslobađaju gasovi i hemikalije izuzetno toksične za ljudsko zdravlje i veoma štetni po životnu sredinu. U jedne od zagađivača koji se oslobađaju prilikom spaljivanja upotrebljenih guma, a imaju štetan uticaj na zdravlje čak i u veoma malim količinama spadaju i metali poput kadmijuma, nikla, cinka, žive i hroma. Ovi zagađivači mogu uzrokovati značajne kratkoročne i dugoročne posljedice po zdravlje čovjeka, i to u zavisnosti od stepena i dužine izloženosti dimu spaljenih guma, efekti po zdravlje mogu varirati od iritacije očiju, kože, organa za disanje, negativni efekat na centralni nervni sistem pa sve do nastajanja tumora, kazao je Džiknić.

Upravo zbog toga tim studenata predstavnika iz Crne Gore na projektu „Regionalna ekološka povelja mladih“, koje čine Elma Radončić, Jasmina Radonjić, Tatjana Vučetić, Negra Dizdarević i Miloš Džiknić, u proteklom mjesecu sproveli su anketu „Paljenje guma- tradicija ili neznanje“ i došli su do podataka da, kada je riječ o štetnosti po zdravlje ljudi, 94,1% ispitanika u Crnoj Gori vjeruje da paljenje guma ima posledice, a 92,2% je upoznato da zapaljene gume sadrže kancerogene i otrovne materije.
„Nažalost, oko 70,1% ispitanika je na ovakav način proslavljalo Međunarodni praznik rada a 69,3% nije upoznato sa mognućnošću prerađivanja (otpadnih, iskorištenih) guma.
Ohrabrujuća je činjenica da 88,7% ispitanika smatra da se ovakvoj tradiciji treba stati na kraj zakonskim putem, te da se nadležni organi trebaju boriti protiv ove prakse novčanim kažnjavanjem počinioca. Takođe, veliki broj ispitanika, oko 90,2% je iskazalo volju za potpisivanjem peticije koja ima za cilj totalnu zabranu ovakvog načina proslavljanja Međunarodnog praznika rada, te ista služi kako bi prikupila što više potpisa i na kraju bila dostavljena nadležnim organima“, ističe on.

Nakon uspješno završene ankete, predstavnici iz Crne Gore pripremili su i PETICIJU PROTIV PALJENJA GUMA.

„S obzirom da rezultati objavljeni u sklopu „Izvještaja o kvalitetu vazduha i zdravlja ljudi zapadnog Balkana“, govore da se ukupan broj od 5.000 godišnje prevremenih smrtnih slučajeva, može direktno pripisati zagađenju vazduha na zapadnom Balkanu, i da ljudi koji tu žive u prosjeku izgube do 1,3 godine života usljed zagađenog vazduha. Ako smatrate da je ovo korisna inicijativa i da se tradicija paljenja guma mora spriječiti i zabraniti, molimo Vas da potpišete peticiju. Vaš mali doprinos ima veliki uticaj kako na Vaše zdravlje i zdravlje onih koje volite, tako i na eko sistem u cjelini“, poručuje Miloš.
Link peticije: https://www.peticije.online/peticija_protiv_paljenja_guma?fbclid=IwAR07D49pWm_M1JBH2LQ4WVL7qmzTeSInsT0IdX8B842b3e1toYOaITa0pa0