Nezavisni poslanik Neven Gošović pozvao je Partiju udruženih penzionera i invalida (PUPI) i, kako je rekao, ljude iz sjenke, da prezentuju dokaze da je on pozivao građane da tuže Elektroprivredu Crne Gore (EPCG).

Predstavnici građana, koji zbog izgubljenog spora sa EPCG treba da izmire sudske troškove, najavili su protest ispred prostorija Socijalističke narodne partije (SNP) i stana Gošovića, koje smatraju odgovornim za situaciju u kojoj su se našli.

Gošović je rekao da razumije ozlojađenost građana, koji su zatečeni obavezom plaćanja sudskih troškova u predmetu o čijem toku nijesu bili obaviješteni ni u kom vidu, ali da je krajnje nekorektno da pojedinci iz sjenke na muci tih ljudi vode prljavu političku kampanju.

On je rekao da ukupna javnost, a posebno građani na koje se obaveze iz donesene sudske presude odnose imaju pravo na punu istinu, navodeći da od istine nikada nije bježao, već da je ona bila i biće moja zvijezda vodilja u cjelokupnom političkom radu i djelovanju.

“S tim vezi očekujem od PUPI-ja i ljudi iz sjenke da odmah javno prezentuju dokaze povodom kojih navode da sam pozivao građane da se organizuju i dostavljaju račune te da ću im lično pomoći da putem suda ostvare svoja prava povodom predmetnog slučaja”, poručio je Gošović.

On je kazao da je istina da je tada smatrao i da sada smatra, da građani u svakom demokratskom društvu moraju imati sudsku zaštitu od primjene bilo kojeg propisa ili akta za kojeg bi Ustavni sud ocijenio da nije saglasan sa Ustavom i zakonom.

Gošović je naveo da je o navedenim presudama i rješenju o izvršenju saznao kad i građani, od pojedinaca kojima su takvi akti dostavljeni.

“Ovaj pokušaj medijske i političke satanizacije pojedinaca ne može se tumačiti osim kao pokušaj prikupljanja sitnih političkih poena, obmanjujući oštećene građane nesitinama svojstvenim samo onima koji na politiku ne gledaju kao na humanu djelatnost koja treba biti u službi države i građana Crne Gore, već kao na sredstvo kojim zadovoljavaju svoje lične i partijske interese”, istakao je Gošović.

On je rekao da je važnije od nesitina kojima, kako tvrdi, pojedini politički subjekti i ljudi iz sjenke služe i političkih poena koje na taj način žele ostvariti, naći način kako pomoći građanima teškog materijalnog stanja, koji su se našli u ovakvoj situaciji, da izmire obaveze koje su nastale donesenom presudom Osnovnog suda u Nikšiću.

“Po prirodi stvari jasno je da odgovor na ovo pitanje treba da daju oni politički subjekti koji su vodili ovaj proces, kako bi u konačnom pomogli građanima da izmire nastale obaveze”, zaključio je Gošović.