fakulteti duguju pola miliona

Predsjednica Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore (UCG) Rajka Glušica kazala je za Dan da fakulteti duguju ukupno 536.000 eura od čega najviše Filozofski fakultet u Nikšiću 138.000 eura.

Ona ističe da je nakon sastanka sa dekanima novo rukovodstvo zaključilo da čelnici univerzitetskih jedinica rade sve što je u njihovoj moći da ustanove funkcionišu na što bolji način, zbog čega neće biti smjena na tim pozicijama.
Glušica objašnjava da će kroz Izmjene zakona o visokom obrazovanju razmatrati uvođenje novog modela studija na fakultetima, nakon što su se studenti žalili da aktuelnim modelom 3+2+3 (osnovne, master doktorske studije) imaju bečeler diplome koje niko ne vrednuje na tržištu rada.
Na pitanje da li i koji fakulteti imaju dugovanja i o kojem iznosu je riječ, Glušica je odgovorila da ustanove imaju neizmirne obaveze prema dobavljačima i za transfere.
“Na osnovu konsolidovanog finansijskog izvještaja i dostavljenih finansijskih podataka organizacionih jedinica UCG, iskazani iznos neizmirenih obaveza poslednjeg dana 2020. godine iznosio je 539.839,49 eura. Neizmireni dugovi organizacionih jedinica UCG varirali su od 464 eura, koliko je dugovao Fakultet dramskih umjetnosti sa Cetinja, do 138.270,00 eura koliko je iznosio najveći dug koji se odnosi na neisplaćene obaveze Filozofskog fakulteta (naknade iz ranijeg perioda, obaveze prema dobavljačima i transfere)”, ističe Glušica.
Glušica je na pitanje kakva je situacija na UCG u pogledu finansija i da li imaju dovoljno sredstava za funkcionisanje i u kojim segmentima nedostaje novca, odgovorila da se obaveze redovno izmiruju.
“U ovom momentu sve dospjele obaveze se blagovremeno izmiruju, tako da se poslovanje Univerziteta Crne Gore obavlja nesmetano”, kazala je ona.
Na pitanje jesu li zadovoljni radom fakulteta i da li razmatraju smjene dekana koji ne rade kako treba, Glušica je odgovorila da su se upoznali sa problemima u njihovom radu.
“Nakon više sastanaka sa dekanima fakulteta i direktorima instituta upoznati smo sa uslovima rada, infrastrukturnim, kadrovskim i drugim problemima koje imaju sve univerzitetske jedinice. Stekli smo utisak da dekani i direktori čine sve da institucije kojima rukovode funkcionišu na što bolji način, tako da o smjenama legitimno izabranih rukovodilaca univerzitetskih jedinica nema ni govora”, poručuje Glušica.
Glušica je na pitanje da li će UCG razmotriti promjenu modela studi ja zbog neusklađenosti sa propisima, najavila takav korak.
“U budućim aktivnostima na promjeni Zakona o visokom obrazovanju razmatraćemo i mogućnosti eventualne izmjene modela studiranja kojom bi se omogućio adekvatniji izbor modela studiranja u zavisnosti od stvarnih potreba na tržištu rada i specifičnosti svake oblasti studija. Nakon sprovedene rasprave i detaljne analize stanja, imaćemo i konkretnije predloge za takvu vrstu promjena u novom zakonu o visokom obrazovanju”, kaže Glušica.