Uređeni panoi povodom 8. marta u školi Olga Golović

Aktiv estetske grupe predmeta i Aktiv crnogorskog- srpskog,

bosanskog i hrvatskog jezika i knjizevnosti sa učenicima škole Olga Golović uradili su panoe povodom 8. marta i tako ukrasili hol škole.