vozovi, Beograd Bar

Ministarstvo kapitalnih investicija formiralo je petočlanu Komisiju za ispitivanje poslovanja u željezničkim preduzećima.

Ministarstvo je Komisiju obrazovalo posebnim rješenjem na osnovu Zakona o državnoj upravi i Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.

“Komisija je formirana sa zadatkom da ispita dosadašnje i tekuće poslovanje željezničkih preduzeća, u vlasništvu države, da bude savjetodavno tijelo Ministarstvu, odnosno Direktoratu za željeznički saobraćaj, a imaće i obavezu da tom Vladinom resoru dostavlja mjesečne izvještaje o radu”, navodi se u saopštenju Ministarstva.
Na konstitutivnoj sjednici je za predsjednika Komisije izabran predstavnik Željezničkog prevoza (ŽICG) Milisav Dragojević, a za sekretara predstavnica Željezničke infrastrukture (ŽICG) Milica Prašćević.
Članovi Komisije su još predstavnici ŽICG, Montecarga i Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS), Predrag Bubanja, Veselin Kovač i Milotije Radović.
“Komisija je za svoj rad neposredno odgovorna novoformiranom Odjeljenju za borbu protiv korupcije u Ministarstvu. Sjednice se održavaju jednom sedmično, a može biti sazvana i češće, u slučaju hitnosti ili nekog vanrednog događaja na željeznici”, navodi se u saopštenju.
Prema Poslovniku o radu, koji je usvojen na konstitutivnoj sjednici, Komisija odnosno njeni članovi su dužni da čuvaju sve poslovne i druge tajne akcionarskih društava čije poslovanje prate.
Komisija je dužna da jednom mjesečno Odjeljenju za borbu protiv korupcije dostavlja izvještaj o radu sa preporukama.
“Prema Poslovniku, o svom radu, na odgovarajući način, Komisija može obavještavati i širu javnost posredstvom ili uz saglasnost Odjeljenja za borbu protiv korupcije”, zaključuje se u saopštenju.