mladi nk

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je od 1. januara do 18. septembra ove godine po osnovu podnesenih zahtjeva za refundaciju ljekova, medicinskih sredstava i pomagala, te zdravstvenih usluga ukupno isplatio oko 304.000 eura na koje su građani čekali u prosjeku 15 do 30 dana od dobijanja odobrenja za refundaciju.

U tom periodu, kazao je Dnevnim novinama portparol Fonda Amer Ramusović, primljeno je 4.740 zahtjeva za refundaciju, koje je u 22 filijale Fonda predalo 4.112 osiguranika, piše portal RTCG.
Najviše novca, 164.805,85 eura, uplaćeno je za refundaciju troškova plaćenih zdravstvenih usluga koje nijesu mogle biti pružene osiguranicima u roku od 30 dana.
“Za refundaciju lijekova uplaćeno je 78.279,11 eura, medicinskih sredstava 19.698,42, a za refundaciju pomagala 41.416.65 eura”, kazao je Ramusović i dodao da se najviše zahtjeva za refundaciju podnosi zbog obavljenih laboratorijskih analiza u privatnim zdravstvenim ustanovama.
Najviše zahtjeva za refundaciju primila je filijala u Podgorici, koja je za devet i po mjeseci ove godine već isplatila 102.851,96 eura. Slijedi Nikšić sa 46.648,41, Herceg Novi 24.297,44 eura, dok je za sada najmanje novca po osnovu refundacije isplaćeno u Petnjici 454,59, Žabljaku 572,87 i Šavniku 684,12 eura.
“Refundacija medicinskih sredstava za sada nije tražena u devet filijala i to u Budvi, Danilovgradu, Kolašinu, Plavu, Šavniku, Ulcinju, Zabljaku, Andrijevici i Petnjici, a refundacija pomagala u tri i to u filijalama Mojkovac, Plužine i Petnjica”, kazao je Ramusović i istakao da se nakon što se odobri naknada troškova za lijek, medicinsko sredstvo, tehničko pomagalo ili zdravstvene usluge na isplatu refundacije u prosjeku čeka 15 do 30 dana.