Najmanje jedno od tri domaćinstva u Crnoj Gori fizicki kažnjava djecu, kazao je šef predstavništva UNICEF-a, Bendžamin Perks. On je za Vikend novine rekao da je verbalno i fizičko nasilje veoma prisutno u Crnoj Gori, i da roditelji nijesu svjesni koliko to loše utiče na budućnost i sreću njihove djece.

“Djeca koja žive u strahu razvijaju se pod stalnim pritiskom i stresom koji napada njihov fizički i kognitivni razvoj“, upozorio je Perks.
Takvo nasilje, kako je kazao, obično ima tri karakteristike.
„Često se vrši u određenom trenutku bijesa, razlog za nasilje je obično to što roditelj u trenutku doživi ponašanje djeteta kao ličnu uvredu – što zapravo nije slučaj i, treće, mislim da roditelj obično ubrzo zažali zbog nasilja. Oni koji tvrde da bilo kakav oblik nasilja nad djecom može da se izmjeri i da bude uspješan za disciplinovanje djeteta su nerealni”, pojasnio je Perks.
Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori je to tabu tema i velika većina slučajeva se nikada ne prijavi.
„Međutim, najmanje jedno od tri domaćinstva u Crnoj Gori fizicki kažnjava djecu. Štaviše, jedan od deset građana poznaje nekoga ko je bio žrtva seksualnog zlostavljanja u djetinjstvu, iako velika većina žrtava u ovom društvu nikada ne govori o tome“, kazao je Perks.
U policiji tvrde da je iz godine u godinu sve manji broj prijavljenih slučajeva nasilja nad djecom, dok Ministarstvo rada i socijalnog staranja bilježi njihov porast.
Neadekvatno postupanje sa djecom kao najtežu posljedicu za sobom povlači izuzimanje djeteta iz porodice, a razlozi za takvo postupanje su različiti.
Iz Ministarstva navode da je među prvima na listi grubo zanemarivanje roditeljskih dužnosti, nasilje u porodici, kao i problemi u ponašanju i integrisanju djeteta. U toku 2014. godine je iz porodica izdvojeno 35, a u toku 2015. godine 26 djece.
“Djeca koja su izdvojena iz porodice uglavnom su zbrinuta u drugoj porodici ili u instituciji. Veliki broj djece je smješten u srodničke porodice, gdje su im za staratelja postavljeni bliski rođaci. Takođe, znatan broj djece je smješten u Dječji dom Mladost u Bijeloj”, kazali su iz Ministarstva.