Opština Nikšić je u 2014. godini za finansiranje NVO projekata dodijelila preko 10.000 eura van javnog konkursa, poručuju iz CRNVO.
Izvršna direktorica CRNVO, Ana Novaković kazala je da su crnogorske opštine prošle godine dodijelile više od 180 hiljada eura nevladinim organizacijama mimo javnog konkursa.

Iz CRNVO poručuju da raspodjela sredstava na osnovu odluke predsjednika, predstavlja uspostavljanje nedopustive i netransparentne prakse, koja ne samo da predstavlja kršenje propisa, već ima ozbiljne posledice po dalji razvoj nevladinog sektora.
„Na ovaj način lokalne vlasti kreiraju grupe privilegovanih organizacija u crnogorskim opštinama“, kazala je Novaković.

Iz CRNVO navode da je neophodno utvrditi odgovornost za ovakve odluke i precizno definisati procedure dodjele sredstava koje će obezbijediti i javnost procesa i svrsishodnu namjenu sredstava poreskih obveznika.