U sklopu Žan Mone modula “Multidisciplinarne studije o integracijama i migracijama kroz interkulturalni dijalog – EMIMI”, Filološki fakultet Univerziteta Crne Gore organizuje predavanje na temu “Zaštita manjinskih jezika u Evropi” (Protection of minority languages in Europe) 10. aprila 2024. godine u 17h.

 

Predavanje će održati dekan Filološkog fakulteta prof. dr Igor Lakić, ujedno i član Komiteta eksperata za regionalne i manjinske jezike u Savjetu Evrope.

 

Predavanje će biti organizovano u onlajn formatu i predviđeno je za studente sve tri generacije Modula EMIMI.

 

Žan Mone predstavlja posebnu akciju Erasmus + programa koja ima za cilj da promoviše znanje o Evropskoj uniji i njenu ulogu u svijetu kroz podržavanje različitih aktivnosti koje se sprovede u akademskom sektoru i šire. Širenje znanja o evropskim vrijednostima predstavlja posebnu važnost za buduću perspektivu crnogorskog društva na evropskom putu. Kroz učešće u sličnim akcijama u okviru Erasmus+ programa, akademski sektor pruža svoj doprinos tom procesu.