Odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore (EPCG) odlučio je da se popust za električnu energiju za domaćinstva, koji je važio od 1. jula do 30. septembra, primjenjuje do kraja godine.

“Prema tome, i dalje će važiti popust za domaćinstva, priključena na elektrodistributivni sistem, koje snabdijeva EPCG, a koja su bez duga za utrošenu električnu energiju na kraju obračunskog perioda”, navodi se u saošpštenju EPCG.

Odlukom su obuhvaćena domaćinstva, članovi Zlatnog tima, sa mjesečnom potrošnjom ispod 500 KWh u visini od 13% na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga i domaćinstva sa mjesečnom potrošnjom ispod 500 KWh u visini od 5% na vrijednost obračunate aktivne električne energije i mrežnih usluga.
“Svrha ovakve politike popusta, kao što je i ranije naznačeno, jeste podsticanje štednje. S tim u vezi, Odbor direktora EPCG koristi priliku da pozove građane da, polazeći od činjenice da se cio svijet nalazi u stanju energetske krize, racionalizuju potrošnju električne energije”, saopšteno je iz EPCG.