Mladi Nikšića

Dugogodišnja tradicija Ekonomskog fakulteta u obrazovanju ekonomista i menadžera, kao i uspješno sproveden proces njihove akreditacije u poslovnom svijetu, garantuju predispozicije da studenti našeg fakulteta budu lideri u regionu, ocijenio je dekan prof. dr Nikola Milović.

Milović je, u intervjuu za web portal UCG-a, rekao da je studiranje na Ekonomskom fakultetu privilegija odabranih. On je saopštio da je prošle godine, u poboljšanje infrastrukture, uloženo više od 350.000 eura.
On smatra da je najbitniji projekat koji će odrediti budućnost Ekonomskog fakulteta njegova predstojeća međunarodna akreditacija od Evropske fondacije za razvoj menadžmenta.
Dekan Ekonomskog fakulteta tvrdi da se Ekonomski fakultet za 57 godina trajanja razvijao i pratio evropske trendove visokog obrazovanja.
“Podatak o devet hiljada diplomiranih ekonomista i dvije hiljade menadžera najbolje govori koliko je Ekonomski fakultet značajan za ukupan razvoj Crne Gore. Zbog dugogodišnje tradicije u organizaciji nastave, kvaliteta nastavnog kadra, broja diplomiranih studenata i pozicija na kojima su zaposleni naš Fakultet se, s pravom, smatra liderom u obrazovanju ekonomista na tržištu visokog obrazovanja u Crnoj Gori”, saopštio je Milović.
Rekao je i da su studenti, u anonimnoj anketi, dali “vrlo visoko mišljenje o matičnom fakultetu i studijskom programu koji pohađaju”.
Milović je ponosan i na sporazume sa svim renomiranim kompanijama u Crnoj Gori, kao i sa brojnim državnim institucijama.
“Ove aktivnosti su omogućile obavljanje prakse naših studenata u partnerskim institucijama, a sa zadovoljstvom mogu da istaknem da se neki od najboljih studenata, posredstvom zaključenih sporazuma i intenzivne komunikacije, vrlo brzo zapošljavaju”, rekao je Milović.