Skupština Džudo saveza usvojila je Plan i program rada i kalendar takmičenja, kao i plan Budžeta za 2024. godinu.

 

Jednoglasnu podršku na sjednici u Podgorici dobili su i Finansijski i Izvjestaj o radu za 2023. godinu. Konstatovano je da je glavni događaj, pored redovnih aktivnosti, organizacija dva Evropska kupa – juniorskog 9. i 10. marta i seniorskog 21. i 22. septembra. Na juniorskom Evropskom kupu za jednu od medalja boriće se predstavnici 28 država sa tri kontinenta.

-Juniorski i seniorski Evropski kupovi biće uvertira za organizaciju istorijskog Evropskog seniorskog šampionata 2025. godine – saopšteno je iz Džudo saveza.

Sjednici su prisustvovala 32 delegata sa pravom odlučivanja, kao i tri delegata klubova koji još nijesu stekli pravo glasa u Skupštini.

 

Izvor: Dan