Realizovana je dvodnevna edukacija kojoj su prisustvovale sve asistentkinje škole Olga Golović. Edukaciju je realizovala Rea Vuksan, licencirani psihoterapeut i ABA praktičar.

Tema obuke- Upotreba sličica – PEKS- a u cilju ostvarivanja komunikacije za neverbalnu djecu. Komunikaciju je moguće ostvariti kroz 3 faze, uz upotrebu komunikacijske knjige. Dijete je neophodno polako uvoditi kroz proces PEKS-a i uvježbavati stečeni model komunikacije.
Kroz teorijski i praktični dio savladana je PEKS metoda. Za kraj obuke ova škola je dobila par komunikacijskih knjiga, kako bi asistenti mogli otpočeti edukaciju učenika sa posebnim obrazovnim potrebama.