Golović Đurova OLGA, student, rođena je 1922. godine u Nikšiću u oficirskoj porodici.

Gimnaziju je završila u rodnom mjestu i u njoj je 1939. godine primljena u SKOJ. Studirala je na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Bila je aktivista u naprednom studentskom pokretu. Primljena je u KPJ na fakultetu početkom 1941. godine. Na početku ustanka politički je radila u nikšićkom, a potom u durmitorskom kraju, kao član Sreskog komiteta SKOJ-a. Na dan formiranja Četvrte proleterske crnogorske brigade bila je omladinski rukovodilac Petog bataljona.
Po njoj osnovna škola u Nikšiću nosi ime.