fcjk

Država će iz budžeta u prvom upisnom roku finansirati 40 studenata na Fakultetu za crnogorski jezik i kjniževnost (FCJK) na Cetinju, na osnovu konkursa koji je danas raspisan.

Prijave na konkurs podnose se 4, 5. i 6. jula od deset do 14 sati.
Obrazac elektronske prijave može se preuzeti putem linka http://www.fcjk.me/wp-content/uploads/2022/07/Prijavni-list-osnovne-studije.pdf .
Popunjenu i potpisanu prijavu, uz ostalu neophodnu dokumentaciju, potrebno je skenirati i poslati na imejl adresu info@fcjk.me.
Originalna dokumenta dostavljaju se preporučenom/kurirskom pošiljkom na adresu Fakulteta najkasnije do 7. jula.
Kandidati koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit mogu polagati testove iz Crnogorskoga – srpskoga, bosanskoga i hrvatskoga jezika i književnosti i stranoga jezika, čime stiču mogućnost da ostvare ekvivalentan broj bodova kao kandidati koji su stručni ispit polagali eksterno.
Polaganje testova iz tih predmeta biće održano 7. jula.
Rezultati konkursa biće objavljeni na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta 9. jula.
Izvor: Mina