vakcinacija

Ministarstvo zdravlja donijelo je odluku o dopuni ciljne populacije za vakcinaciju.

Kako su objasnili, ovom odlukom utvrđuje se dopuna ciljne populacije i pozivaju se za prijavljivanje za COVID-19 vakcinaciju:
zaposleni u Upravi policije,
zaposleni u Vojsci Crne Gore,
pomorci,
zaposleni u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja, vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim potrebama i obrazovanja odraslih, kao i u ustanovama visokog obrazovanja,
farmaceuti i farmaceutski tehničari koji obavljaju apotekarski djelatnost u apotekama,
zaposleni u medijima,
zaposleni u državnim organima, organima državne uprave, organima uprave, organima lokalne samouprave, državnim agencijama, državnim fondovima i drugim nosiocima javnih ovlašćenja u kojima se neposredno pružaju usluge građanima (pravna lica kojima su preneseni, odnosno povjereni poslovi državne uprave).
U obrazloženju ovakve odluke je navedeno da su se nabavkom i isporukom 24.000 doza AstraZeneka stvorile su se dodatne mogućnosti proširivanja ciljnih grupa za COVID-19 vakcinaciju, pored već utvrđenih prioritetnih grupa čija vakcinacija je u toku.
,,Donošenjem ove odluke i proširivanjem kruga ciljne populacije za vakcinaciju osnovna namjera je postizanje što većeg obuhvata lica koja u obavljanju redovnih radnih zadataka dolaze u neposredni kontakt sa većim brojem ljudi, što može dovesti do prenošenja i širenja zarazne bolesti COVID-19. U cilju sprječavanja prenošenja i širenja zarazne bolesti COVID-19, odlučeno je da se dopuni ciljna populacija za COVID-19 vakcinaciju i da se pozovu za prijavljivanje za vakcinaciju lica iz tačke I ove odluke, koja stupa na snagu danom donošenja”, navedeno je u obrazloženju.