Mladi Niksica

Ministarstvo nauke pozvalo je mlade da se do 15. oktobra prijave na Javni poziv za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori u 2018/2019. godini. Stipendija, ističu u tom resoru, obuhvata troškove za doktoranda u neto iznosu od 700 eura na mjesečnom nivou i troškove istraživanja do 10.000 eura na godišnjem nivou, piše CdM.

Cilj Javnog poziva je, naglašavaju u Ministarstvu, jačanje ljudskih resursa za istraživanje, inovacije i konkurentnost, povećanje broja mladih istraživača na univerzitetima u Crnoj Gori i razmjena znanja između akademskog i privrednog sektora, kao i internacionalizacija istraživačkog rada.
“Javni poziv je upućen prije svega mladim ljudima, starosti do 40 godina, koji dalje žele da usmjeravaju svoju karijeru ka naučnoistraživačkoj djelatnosti ili da znanja potrebna u privredi unaprijede na najvišem nivou kroz primijenjena doktorska istraživanja i mobilnost u razvijene ustanove u inostranstvu. Mobilnost u toku stipendije je moguća i u privredna društva u inostranstvu ili u Crnoj Gori”, ističu u Ministarstvu nauke.

Kako dodaju, poziv je upućen i institucijama i mentorima koji žele da prime stipendistu i povećaju broj mladih ljudi posvećenih istraživanjima na svom univerzitetu, te na taj način ojačaju naučne i inovativne kapacitete svoje institucije.
“Ministarstvo nauke planira da kontinuirano raspisuje ovakav poziv sa ulaganjem od 500.000 eura godišnje, čime bi se za tri godine postigao broj od oko 50 mladih istraživača, doktoranada, koji bi se usavršavali na univerzitetima kroz ovaj program. Njihova uloga bi bila da ojačaju istraživačku misiju univerziteta, pripremaju aplikacije za EU fondove za istraživanje i inovacije, unapređuju saradnju sa privredom – na taj način kreirajući dodatne mogućnosti za ostajanje na univerzitetima, ali i šanse za nove istraživačke pozicije”, navode u Ministarstvu.

Poziv se objavljuje u okvirima aktivnosti Nacionalne stipendije za izvrsnost i Strategije naučnoistraživačke djelatnosti 2017-2021. godine.

Prijavljivanje interesovanja za stipendiju i povezivanje studenata i mentora obavlja se putem portala Naučna mreža.