U četvrtak 10.11.2022, na času biologije, doktor farmacije Nikolina Jankovic, održala je učenicima VI i VIII razreda predavanje na temu ,, Antibiotici “.
Cilj predavanja je podizanje svijesti o racionalnoj upotrebi antibiotika, sprečavanje razvoja rezistencije, izbor tačno odgovarajućeg antibiotika, podešavanje doze i dužine trajanja antibiotske terapije sve u cilju najboljeg kliničkog ishoda, uz minimalnu štetnost za pacijenta.
Ukazano je da antibiotici nijesu bezazlena grupa ljekova. Saznali su sta su antibiotici, kako su otkriveni, na koji način i kod kojih infekcija djeluju, dati su im savjeti za adekvatnu primjenu.

Nakon predavanja, uz interakciju sa farmaceutkinjom, učenici su došli do odgovora na mnogobrojna pitanja.
Učenici su na kraju popunili anketu.
Času je prisustvovala direktorica skole Marija Martinovic kao i nastavnica Snežana Jankovic koja je organizovala posjetu.