Učenice devetog razreda škole “Pavle Kovačević”, Jovana Banićević i Lana Vučković su sa svojom nastavnicom biologije, pripremile i prezentovale predavanje na temu “Biodiverzitet” za učenike viših razreda pomenute škole.

 

Kroz Power Point prezentaciju i pano, učenici su se prvo upoznali sa pojmom i podjelom, a zatim negativnim uticajem čovjeka na biodiverzitet, kao i načinima njegove zaštite.

Nakon toga bilo je riječi o biodiverzitetu Crne Gore, njenim alohtonim, autohtonim, endemskim i reliktnim vrstama.

Predavanje je realizovano u okviru projekta Eko-škole.