Rektorka Univerziteta Crne Gore uručila je danas nagrade najboljim studentima Univerziteta. Nagrade su dobili:

1. Selma Bulić -Arhitektonski fakultet Arhitektura III ”A” (9.76)

2. Aleksandra Jočić- Biotehnički fakultet Biljna proizvodnja III ”A” (9.65)

3. Bojan Pejović -Ekonomski fakultet Ekonomija IV ”A” (10.00)

4. Mihailo Micev -Elektrotehnički fakultet Energetika i automatika III ”A” (10.00)

5. Vanja Jovićević -Fakultet dramskih umjetnosti Gluma III ”A” (9.73)

6. Marko Ivanović -Fakultet likovnih umjetnosti Slikarstvo III ”A” (9.98)

7. Šuković Darja-Daša -Fakultet političkih nauka Politikologija III ”A” (10.00)

8. Đorđe Lakonić -Fakultet za pomorstvo Nautika III ”A” (10.00)

9. Milica Bojbaša -Fakultet za turizam i hotelijerstvo Turizam III ”A” (9.76)

10. Nevena Tomić -Filološki fakultet Crnogorski jezik i južnoslov. književnosti III ”A” (9.87)

11. Marina Ljumović -Filozofski fakultet Psihologija III ”A” (9.90)

12. Milena Janković -Građevinski fakultet Građevinarstvo III ”A” (10.00)

13. Aleksandar Tomović -Mašinski fakultet Mehatronika III ”B” (9.44)

14. Ninoslava Lalatović- Medicinski fakultet Farmacija V ”A” (10.00)

15. Ivana Banićević -Metalurško-tehnološki fakultet Hemijska tehnologija III ”A” (9.94)

16. Eden Sekulović -Muzička akademija Gudački instrumentiViolončelo III ”A” (9.85)

17. Luka Veljović- Pravni fakultet Pravne nauke III ”A” (10.00) 18. Petar Đerković Prirodno-matematički fakultet Računarske nauke III ”A” (9.86).