Tokom edukativne radionice, korisnici Dnevnog centra razgovarali su o pravilima uopšte, sa akcentom na pravila u ustanove.
Razmijenili su mišljenja o tome kakav bi svijet bio da nema pravila i time došli do zaključka da je poštovanje pravila važno kako bi život bio ljepši.
Kroz različite zadatke organizatori su obuhvatili postojeća pravila u Dnevnom centru i dodali još neka za koja su smatrali da će biti od pomoći.