U okviru pripremnih aktivnosti za formiranje dobrovoljnog vatrogasnog društva, Društvo mladih ekologa organizovalo je trening „Razvoj sistema zaštite ljudi i prirode kroz koordinaciju profesionalnih i volonterskih službi“ koji je održao Goran Tripković iz Službe zaštite i spašavanja Nikšić.

On je naglasio da je posao vatrogasca – spasioca jedan od najtežih.
„Vatrogasci – spasioci rade posao koji se ubraja u jedan od najstresnijih. Zadaci svakog volontera u ovom poslu su briga o bezbjednosti, uspješna komunikacija, poznavanje svojih prava i obaveza, ali i onih kojima se pomoć pruža, posjedovanje određenih znanja neophodnih za izvršavanje zadataka“, rekao je on tokom treninga koji su pratili budući članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Potreba za osnivanjem ovakvih društava, dodao je on, prepoznata je i kod nas, ali se razvija mnogo sporije nego što je to slučaj u nekim drugim zemljama, prije svega Zapadne Evrope.
„Kultura života nameće osnivanje dobrovoljnih vatrogasnih društava. Volonterizam je širom Evrope na visokom nivou, ali tako još uvijek nije i kod nas“, naveo je Tripković.
Prema njegovim riječima, Slovenija ima 250.000 volontera, a bilježi 10 puta manje štete od požara na godišnjem nivou u odnosu na Crnu Goru.
„Pečurkari i koncesionari su glavni problem kada su u pitanju podmetnuti šumski požari, ali i građani koji nesavjesnim postupanjem izazivaju požare koji se potom šire i na šume“, rekao je on.
Kako je istakao, i profesionalni vatrogasci kao i oni koji volonterski priskaču u pomoć, imaju ista prava i obaveze.
„Čitava oblast je zakonski neuređena. Zakon o volontiranju iz 2015. godine samo spominje da su prava i obaveze profesionalnih vatrogasaca i volontera iste“, rekao je on i pozvao nadležne da se posvete donošenju odgovarajućih zakona, što je, kako je rekao, obaveza koja je preuzeta za ispunjavanje do 2024. godine.
Osnivanje dobrovoljnog vatrogasnog društva dio je projekta koji finansira Direktorat za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore na osnovu konkursa za finansiranje projekata nevladinih organizacija, koji je raspisan prošle godine.
Društvo mladih ekologa poziva sve one koji žele da budu dio volonterskog tima za pomoć u gašenju šumskih požara da nam se pridruže. Zainteresovani nam se mogu obratiti putem društvneih mreža organizacije.