Udruženje nastavnika i profesora ruskog jezika iz Nikšića uputilo je peticiju ministarstvu prosvjete zbog, kako kažu, potiskivanja ruskog jezika iz osnovnih škola u ovom gradu. Oni tvrde da se taj strani jezik ne nudi ravnopravno sa ostalima, iako postoji interesovanje djaka za njegovo izučavanje.

Udruženje nastavnika i profesora ruskog jezika iz Nikšića poručilo je ministarstvu:

– Naše osnovno ljudsko pravo, pravo na rad jednako je kao i pravo svih ostalih kolega zaposlenih u našim školama

– Pravo djece koja žele da izučavaju ruski jezik u svojim školama jednako je pravu ostale djece koja žele da izučavaju druge strane jezike

-Ruski jezik je zvaničan i ravnopravan sa ostalim stranim jezicima koji se izučavaju u našim školama

U vezi sa navedenim traže od Ministarstva prosvjete sledeće:

– Da se ruski jezik ponudi ravnopravno sa ostalim stranim jezicima u našim školama, sa posebnim akcentom na škole u kojima se on izučavao do odlaska naših kolega u penziju, a sad se više tamo ne nudi (O.Š. “Olga Golović”, OŠ “Braća Ribar”, OŠ”Braća Labudović”…).

U ovim školama vrata ruskom jeziku su nakon penzionisanja naših kolega zauvijek zatvorena. Kad se pojavi određeni broj djece zainteresovan za ruski jezik obično im se kaže da u tim školama nemaju nastavnika za taj predmet, ili da ne mogu tražiti profesore ruskog kad već imaju, na primjer profesora italijanskog, za kojeg s,u pošto je stalno zaposlen, obavezni da obezbijede normu (mi se ovdje pitamo ko brine o nama i našoj normi časova i znači li to da mi profesori ruskog jezika manje vrijedimo od ostalih kolega, i to je diskriminacija i kršenje prava na rad profesora ruskog jezika).

– Treba da se u osnovnim školama Nikšića ponudi ruski jezik kao fakultativni predmet, kao što se to radi u svim drugim gradovima u Crnoj Gori (na primjer u Podgorici).

– Neka se ponovo razmotri zakonska norma o broju od 20 učenika u grupi za strani jezik.

Ako imamo u vidu da je drugi strani jezik jedini obavezni izborni predmet koji se dijeli na više jezika i ako u jednoj školi ima na primjer dva odjeljenja sedmog razreda u kojima uči 60 učenika kako će podijeliti taj broj sa 4 jezik a da se zadovolji kriterijum da u svakoj grupi mora imati najmanje 20 učenika, a da posao i pravo na rad nekoga od kolega ne dovedemo u pitanje.

– Neka listići na kojima se učenici i njihovi roditelji izjašnjavaju o jeziku koji žele da izučavaju od sedmog razreda, budu transparentni i dostupni na uvid jer je bilo slučajeva da kolege anketiraju djecu po pitanju izučavanja jezika koji žele da uče i da se oni u velikom broju izjasne za ruski jezik a da nakon nedjelju dana, direktori prikažu mnogo manji broj i da grupe za ruski uopšte ne bude.

(To se dogodilo prošle godine u O.Š.”Milija Nikčević” i O.Š. “Luka Simonović” gdje su se djeca masovno “predomislila” i “poželjela” da izučavaju neke druge jezike).

– Ne treba zaboraviti da naše kolege dopunjavaju normu ruskog jezika radeći u po tri ili četiri osnovne škole i realizuju časove građanskog vaspitanja, istraživanja humanitarnog prava, zdravih stilova života i opet nemaju normu iako imaju po 20, 30, i više godina radnog staža. Iako su nastavnici i profesori ruskog jezika završili obuke za ove predmete i tu su diskriminisani jer se i ti časovi daju nekom drugom, ko uopšte nije završio te obuke.

Na kraju pisane peticije članovi Udruženja nastavnika i profesora ruskog jezika Nikšića istakli su sledeće:

“Poštovani ministre, ne sumnjajući u vašu pravičnost, tražimo naša prava i jednak tretman i nas i djece koja žele da uče ruski jezik, kao i jednak tretman ruskog jezika u odnosu na druge strane jezike koji se izučavaju kao izborni predmeti u osnovnim i srednjim školama u Nikšiću.”

Iz Ministarstva je stigao odgovor da se ruski mora ponuditi u svim osnovnim školama, jer djeca imaju pravo na jezik po svom izboru.