Željezaru Tosčelik do početka narednog mjeseca napustiće 56 radnika, koji su, prema izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO), stekli pravo na penziju.

Predstavnik tih radnika, Željko Perović kazao je za Dan da se radi o grupi zaposlenih koja je u bivšoj Željezari radila 30 ili više godina a, iako im je obećano, radna mjesta napuštaju bez otpremnina.

Povoljnije uslove za penziju, kako je rekao, bivši željezarci traže od avgusta 2013. godine, a prilikom brojnih pregovora sa tadašnjim ministrom rada i socijalnog staranja, Predragom Boškovićem, bili su im obećani određeni iznosi otpremnina.

„Dogovorili smo da se bivšim radnicima isplati po 15 hiljada EUR. Od tog iznosa uprava Tosčelika bila je saglasna da nam isplati po pet hiljada, ali da to bude kao bonus, a preostali dio država. Sada smo, međutim, došli pred svršen čin, a jedino se nadamo najavljenom bonusu od poslodavca“, kazao je Perović.

Radnici sa upravom nemaju potpisano da će dobiti obećani bonus, ali Perović naglašava da vjeruje datoj riječi iz Tosčelika.

Grupa zaposlenih koja bude otišla u penziju, biće prva koja je Željezaru napustila bez otpremnine.

Odlaskom 56 radnika, njihov broj će biti smanjen na 160 stalno zaposlenih.

Iz Tosčelika, koji je Željezaru kupio sredinom 2012. godine bilo je najavljeno da će za tri godine povećati broj radnika do 550, kao i nivo godišnje proizvodnje, što se do danas nije dogodilo.