Početkom maja je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore bilo 651 nezaposlenih visokoškolaca sa diplomom iz oblasti turizma, što je 6,5 odsto od ukupnog broja visokoškolaca koji čekaju na posao.

Na evidenciji Zavoda je na dan deveti maj bilo 10.021 nezaposlenih visokoškolaca, odnosno 19 odsto od ukupnog broja nezaposlenih, koji su sistematizovani u oko 620 zanimanja, odnosno 55 grupa zanimanja, prenosi MINA.

Na isti dan prethodne godine broj nezaposlenih višeškolaca iz oblasti turizma bio je 547, odnosno 5,8 odsto od ukupnog broja visokoškolaca, što predstavlja povećanje od 19 odsto.

„Najviše ih je sa završenim trogodišnjim studijama, njih 428 ili 65,7 odsto, zatim četvorogodišnjim – 214, odnosno 32,9 odsto, dok je magistara i mastera devet, odnosno 1,4 odsto“, precizirali su iz Zavoda.

Prema njihovim riječima, mogućnost zapošljavanja, kao osnovnog parametra za određivanje položaja nezaposlenih sa određenim zanimanjem ili grupom zanimanja na tržištu rada, posredno se može sagledati kroz odnos obima zapošljavanja i evidentirane ponude, kao i odnos obima zapošljavanja i priliva novoprijavljenih bez radnog staža, koji bi se mogli posmatrati kao tek izašli iz školskog sistema.

Odnos obima zapošljavanja i evidentirane ponude visokoškolskih zanimanja turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva u posmatranom periodu bio je približan, odnosno nešto niži u odnosu na ukupna visokoškolska zanimanja – 15,9 : 18,7 odsto, kazali su iz Zavoda.

„Dok je odnos obima zapošljavanja i priliva novoprijavljenih bez radnog staža kod ove grupe zanimanja povoljniji u odnosu na ukupna visokoškolska zanimanja, s obzirom da je kod analiziranih zanimanja zapošljavanje na godišnjem nivou bilo 34 odsto veće od priliva novoprijavljenih, a kod ukupnog visokog obrazovanja taj procenat je 11 odsto“, precizirali su iz Zavoda.

Kako su naveli, i dužina čekanja na zaposlenje može poslužiti kao jedan od pokazatelja položaja određenog zanimanja ili grupe zanimanja na tržištu rada.

„Tako je dužina čekanja na zaposlenje, preko jedne godine, kod analizirane grupe zanimanja povoljnija, odnosno manja u odnosu na ukupno nezaposlene visokoškolce – 43,4 : 47,7odsto“, kazali su iz Zavoda.