Dio radnika Održavanja željezničkih voznih sredstava (OŽVS) tražio je od Vlade zaštitu njihovih prava u slučaju spajanja te firme sa Željezničkim prevozom (ŽPCG), pišu Vijesti.

Time bi otkaz moglo da dobije njih 48 ili ako bude potrebno da im se isplate otpremnine u iznosu od 24 bruto zarade.

Iz menadžmenta te kompanije Vijestima su kazali da su u velikim finansijskim i tehnološkim problemima, ali da će uraditi sve da spriječe uvođenje stečaja i zaštite radnike, te da informacije o višku od 48 radnika nijesu tačne, jer analiza nije gotova.

Radnici su svoja saznanja iznijeli u pismu koje su dostavili Vladi i Ministarstvu kapitalnih investicija (MKI) u koje Vijesti imaju uvid. Oni u dopisu ističu da je odbor direktora OŽVS krajem jula donio odluku da zajedno sa ŽPCG angažuju konsultante, kojima je glavni zadatak izrada finansijsko-ekonomske analize u slučaju pripajanja.

“Konsultanti procjenjuju da će prilikom spajanja potencijalni višak biti 48 radnika”, piše u pismu.

Zaposleni u Održavanju tvrde da o planiranom spajanju nijesu obaviješteni ni MKI, ni Vlada, kao i da tu odluku mora donijeti Skupština obje kompanije pri čemu odlučujući glas ima država, koja je većinski vlasnik.

Vijesti čekaju odgovore od MKI – da li su upoznati sa ovom finansijskom analizom koju radi OŽVS, da li su dali saglasnost dase ona radi, kada su je i zašto dali.

Kompanija OŽVS osnovana je odlukom akcionara Skupštine Željezničkog prevoza i od prvog dana 2011. godine bavi se održavanjem putničkih i teretnih kola, lokomotiva i ostalih željezničkih voznih sredstava. U pismu radnici tvrde da ne znaju kako se analizom došlo do ovog broja i traže zaštitu svojih prava te da su konsultanti precrtali cijele sektore i službe bez starosne i kvalifikacione analize u obje firme.

Oni u pismu navode i da se angažovanjem konsultanata krši Zakon o javnim nabavkama jer se izbjegava otvoreni postupak a ugovori dijele na vrijednosti ispod osam hiljada EUR, odnosno četiri puta kroz iznose od 7,5 hiljada EUR kroz jednostavan postupak nabavki.

Radnici su dodali i da su za svoj status pitali izvršnog direktora, ali da odgovor dobijaju samo od manjinskog akcionara Vladana Gačevića koji tvrdi da se radi o neistinama i spekulacijama i da će se voditi računa o svakom od njih.

“Na koji način nije nam jasno jer nijedan zahtjev za izmjenu Kolektivnog ugovora o zaštiti radnika nije usvojen”, pitaju radnici u pismu.

U pismu je objašnjeno da to željezničko preduzeće ima probleme u poslovanju od samog začetka jer se finansira od izvršenih usluga i nema subvencija od države pa je zato opstruirano u radu kroz ograničavanje cijena usluga, što je dovelo do trenutne situacije.

Radnici su kazali da je apsurd što se u kompaniju dovode novi radnici i pored navodnog viška od njih 48. Kako su kazali, apsurdno je i što se mjesec nakon donošenja odluke o izradi analize za spajanje sa ŽPCG donosi izmjena Plana javnih nabavki za 300 hiljada EUR za ulaganje u kupovinu nove opreme iz svojih sredstava.
(kraj) sam