Životna sredina direktno je ugrožena nedostatkom zaštitne mreže za ribu, pa se postavlja pitanje ko je odgovoran za ovakvu situaciju?

Na prelivu gdje je zatvaračnica prije desetak godina je postojala mreža koja je sprečavala prolazak ribe, a koja je ukradena i do danas nije postavljena nova.
Ovim putem apelujemo na nadležne da hitno riješe ovaj gorući problem.