Uprkos interesovanju javnosti oko detalja razgovora između predstavnika crnogorske Vlade i italijanske firme A2A oko novog akcionarskog ugovora u Elektroprivredi, iz Ministarstva ekonomije je saopšteno da će javnosti biti obaviještena tek po njihovom završetku, prenosi Pobjeda.

“Pregovori sa A2A su u toku, zbog čega ne možemo govoriti o bilo kakvim detaljima razgovora. Nakon njihovog završetka, javnost će biti upoznata o ćemu je Vlada konkretno razgovarala sa italijanskom kompanijom. Podsjećamo da su detalji prethodnog ugovora javnosti poznati, da se o njima raspravljalo i na Vladi, i na Skupštini, tako da će javnost i po pitanju daljih dešavanja biti blagovremeno upoznata“, kazali su iz Ministarstva ekonomije.

Iz tog Vladinog resora su ponovili da je namjera Vlade da strateško parterstvo sa A2A u EPCG bude nastavljeno, uz uslov da obje strane nađu zajednički interes za nastavak saradnje.

Dnevni red vanredne sjednice skupštine akcionara EPCG, koja je zakazana za utorak, proširena je tačkom izražavanje zainteresovanosti za ulazak u vlasničku strukturu Rudnika uglja. Akcionarima će, naime, biti ponuđena informacija o zainteresovanosti EPCG da postane akcionar Rudnika uglja.

U vlasničkoj strukturi Rudnika uglja, država posjeduje 31,11 odsto udjela, italijanska kompanija A2A 39,49 odsto, a Aco Đukanović 11,84 odsto.

Akcionari EPCG razmatraće na vanrednoj sjednici Skupštine i odluke o razrješenju i izboru članova odbora direktora EPCG.

Država ima 57,02 odsto akcija u EPCG, a italijanska kompanija A2A 41,75 odsto.

Akcionarski ugovor između Vlade i A2A u EPCG, koji je bio na snazi do 31. decembra prošle godine, potpisan je krajem avgusta prošle godine, nakon što je prethodno dobio podršku Vlade i parlamenta.

Njime je ustanovljeno pravo preče kupovine koje podrazumijeva da je A2A u obavezi da obavijesti Vladu o eventualnoj namjeri da proda akcije, sa jasnim informacijama ko je kupac i pod kojim uslovima.

“Država će, ako joj kupac ne odgovara, iskoristiti pravo preče kupovine. Pravo preče kupovine ostaje na snazi i kada istekne ugovor. Takođe, A2A se odriče arbitraže, dok će EPCG i država imati pravo na zahtjev za naknadu štete u slučaju krivičnih procesa i odgovornosti koje nastaju iz njih“, objasnili su ranije iz Ministarstva.

U slučaju nastanka okolnosti koje utiču na realizaciju novog ugovora ili njegovog isteka, vrijednost izlazne opcije po kojoj Vlada preuzima sve akcije koje A2A ima u EPCG je 250 miliona eura u sedam godišnjih rata. Nakon aktiviranja put opcije, A2A je u obavezi da ne blokira odluke koje predlaže država, a prevashodno odluke u vezi sa drugim blokom Termoelektrane Pljevlja. Ugovorom je A2A dobila pravo na upravljanje, odnosno na predlaganje menadžera, a njihovo imenovanje je moguće tek ako personalna rješenja dogovori sa Vladom.